1 .Chính sách giao – nhận

– Đối với nhà đại lý cấp 1:

Thời gian giao hàng: Theo 2 bên thỏa thuận, hoặc theo hợp đồng đã ký.

Phương tiện vận tải: Theo 2 bên thỏa thuận.

Địa điểm nhận hàng: Giao tới địa điểm 2 bên đã ấn định.

– Đối với khách hàng lẻ:

Các sản phẩm khi mua tại  HẠNH LÂM NHIÊN sẽ được giao theo thỏa thuận với khách hàng. Trường hợp sản phẩm không có sẵn phải đặt hàng nhân viên tư vấn sẽ báo thời gian có hàng và có thể giao hàng cho khách hàng biết trước.

2. Giao hàng tính phí

Việc tính phí giao hàng có thể dựa vào khoảng cách và số lượng hàng hóa của khách hàng, và công ty HẠNH LÂM NHIÊN sẽ  xem xét hỗ trợ chi phí giao hàng theo từng đơn hàng . Chi phí giao hàng sẽ được thu theo cước phí giao hàng của đơn vị vận tải.