Dây Thép Boc Nhựa

Dây Thép Bọc Nhựa
Dây Thép Bọc Nhựa, Dây Kẽm Boc Nhựa hay Dây Buộc Boc Nhựa là  khái niệm dây bọc nhựa chỉ là từ chung để nói chất liệu đã được bọc nhựa. Đầy đủ xin quý khách hàng phải hiểu là: "Dây thép mạ kẽm bọc nhựa PVC" hoặc "dây thép bọc nhựa PVC"
Thực tế cho thấy rằng, để làm tăng độ bền của sản phẩm dây mạ kẽm, vì trong môi trường nước mưa axit, hoặc môi trường nước mặn, nước lợ, môi trường đất âm, cũng như môi trường có độ ẩm cao, lớp mạ kẽm không thể đảm bảo trong thời gian dài. Vì vậy nếu để sản phẩm quá lâu, bề mặt ngoài sẽ bị xuống cấp trầm trọng. Hơn nữa, nếu ta đem gia công mạ kẽm nhúng nóng lại sản phẩm thì giá thành sẽ rất cao, không phù hợp với điều kiện kinh tế.
Hiển thị 1 đến 1 trong tổng số 1 (1 Trang)